Dah Bayar Zakat?

Bayar ZAKAT secara atas talian di

ezakat.maidam.gov.my/online

Soalan Lazimhubungiaduanpeta


Perkhidmatan Sumber Am

Perundangan
• Enakmen Bil 2 Tahun 2001 iaitu Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 2001 pada seksyen 63 hingga seksyen 69.

Matlamat
• Peningkatan tahap penyelenggaraan aset termasuk harta yang diamanahkan kepada MAIDAM.

Definisi :
• Sumber Am dikenali sebagai harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan awam.

Objektif:
i. Menguruskan dan mentadbir harta Sumber Am dengan baik supaya masyarakat Islam mendapat faedah daripadanya.
ii. Mengenalpasti dan merekod harta Sumber Am.
iii. Mengawal, menambah dan memajukan harta-harta Sumber Am.
iv. Mengagihkan kepada yang berhak mengikut ketentuan Syarak.

Harta Sumber Am terdiri daripada :
i.     Tarekah
ii.     Luqatah
iii.    Faedah bank yang tak patuh syariah
iv.    Wang fidyah
v.     Wang tidak dituntut
vi.    Hasil sewaan (yang dijana melalui aset Sumber Am)
vii.   Hasil pelaburan
viii.  Nazar
ix.    Kafarah

Aktiviti / Pengurusan:

i. Pengurusan penerimaan harta pusaka daripada Unit Pusaka Kecil JKPTG
•    Tawaran
•    Pengurangan
•    Merekodkan dalam Sistem Maklumat Tanah Baitulmal

ii. Harta luqatah
•    Terimaan
•    Membuat hebahan / lelongan

iii. Fidyah
•    Taksiran
•    Penerimaan
•    Pembelian beras
•    Agihan beras kepada fakir / miskin

iv. Mengadakan program seperti
•    Ibadat qurban
•    Agihan bantuan bencana alam
 
 
Untuk maklumat lanjut sila hubungi :
 
09-6303030 - Seksyen Sumber Am MAIDAM
 
bahasa melayu bahasa melayu Agihan Zakat Negeri Terengganu

privasi

TRDI NEWS TERENGGANU PAY