Dah Bayar Zakat?

Bayar ZAKAT secara atas talian di

ezakat.maidam.gov.my/online

Soalan Lazimhubungiaduanpeta

Panduan Serahan

  • Penemu hendaklah menyerahkan harta yang djumpai kepada Unit Wakaf dan Sumber Am MAIDAM atau pejabat Pejabat MAIDAM Daerah yang terdekat.
  • Penemu perlu mengisi Borang Serahan Harta Luqatah dan menyerahkan borang tersebut kepada pegawai bertanggungjawab beserta harta luqatah tersebut.
  • Resit / Akaun Terima Harta Luqatah akan diberikan kepada penemu sebagai bukti penerimaan.
  • Pihak MAIDAM akan membuat tindakan susulan.

Hikmah

  • Mendapat ganjaran daripada Allah.
  • Dapat membantu orang yang kehilangan sesuatu serta meringankan kesusahannya.
  • Mengelakkan harta jatuh ke tangan orang yang berniat jahat.
  • Mengukuhkan perpaduan ummah.

Untuk maklumat lanjut sila hubungi :
 
09-6303030 - Seksyen Sumber Am MAIDAM
 
bahasa melayu bahasa melayu Agihan Zakat Negeri Terengganu

privasi

TRDI NEWS TERENGGANU PAY