Dah Bayar Zakat?

Bayar ZAKAT secara atas talian di

ezakat.maidam.gov.my/online

Soalan Lazimhubungiaduanpeta


Pengertian Harta Pusaka
 • Harta Pusaka adalah semua harta yang dimiliki oleh si mati semasa hayatnya secara halal dan berterusan hak miliknya hingga kematiannya.

Harta Pusaka Termasuk
 • Semua harta yang diperoleh secara halal melalui jual beli, hibah, wasiat, pembahagian pusaka, hadiah, sedekah dan sebagainya.
 • Sewa yang masih belum dijelaskan kepada si mati.
 • Hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematiannya.
 • Dividen Kumpulan Wang Simpanan Pekerja  (KWSP).
 • Barang yang terbit selepas kematiannya dari usaha semasa hayatnya, misalnya ikan yang masuk ke dalam bubu yang ditahan oleh si mati.

Harta Pusaka Tidak Termasuk

 • Harta yang telah diberi (hibah), dijual, diwakafkan dan dipegang amanah si mati kepada seseorang semasa hayatnya.
 • Khairat kematian.
 • Pemberian oleh orang yang menziarahi kematian.
 • Imbuhan, pampasan dan saguhati.
 • Pencen terbitan.
 • Bayaran-bayaran di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO).
 • Harta yang dipinjamkan daripada orang semasa hayatnya.

 

Untuk maklumat lanjut sila hubungi :
 
09-6303030 - Seksyen Sumber Am MAIDAM
 
bahasa melayu bahasa melayu Agihan Zakat Negeri Terengganu

privasi

TRDI NEWS TERENGGANU PAY