Pertama : Harta atau aset yang diwakafkan itu benda yang tertentu (ta’ayin) dan boleh dimanfaatkn, juga harta atau aset itu hak milik pewakaf.

Kedua :  Hendaklah diwakafkan untuk pihak-pihak yang boleh didapati selama-lamanya seperti Faqir /  Miskin atau masjid-masjid.

Ketiga : Wakaf itu
bukan untuk perkara larangan syarak.

Keempat : Hendaklah dijelaskan halatuju wakaf (mauquf ’alaih).

Kelima :  Wakaf itu hendaklah terlaksana serta merta (tanpa ta’lik atau gantungan).

Keenam : Beriltizam atau berkuatkuasa terus menerus (tanpa berdolak-dalik), ertinya tidak ada rasa pilihan / syarat bagi diri pewakaf pada mengekalkan wakafnya atau tidak ingin merujuk semula dari wakafnya itu.Penjelasan tentang pendapat fuqaha’ mengenai harta-harta yang diwakafkan:

  1. Bahawa adalah sah diwakafkan harta tak alih.
  2. Bahawa adalah sah di sisi Jumhur Ulama’ selain dari Malikiah mewakafkan harta-harta alih seperti alat kelengkapan masjid, lampu-lampu, tikar atau permaidani serta tunai kerana Jumhur Ulama’ tidak mensyaratkan kesahihan wakaf itu “mesti tahan selama-lamanya”.
  3. Bahawa adalah sah di sisi Jumhur Ulama’ selain dari Malikiah mewakafkan harta (berkongsi) yang tidak menerima pecah bahagian- seperti satu bahagian dari beberapa buah kereta yang dibeli secara berkongsi.

Tags: Wakaf

Bilangan Pengunjung

Hari ini 1320

Hari sebelum 1204

Minggu ini 10128

Bulan ini 152977

Jumlah 875092

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Awan Tag

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?