e-Rahnu

Jumlah paparan: 6253

Sistem Ar-Rahnu MAIDAM (e-Rahnu) dibangunkan bagi mengurus proses pendaftaran penggadai, proses gadaian, proses tebusan, proses bayaran, pengeluaran notis, proses lelongan dan bayaran balik.

Sistem ini dibangunkan secara web-based dan dihost di Bilik Server Bahagian Teknologi Maklumat MAIDAM. Ianya digunapakai di sembilan cawangan Ar-Rahnu MAIDAM seluruh negeri Terengganu.

 

 

 

 

 

Bilangan Pengunjung

Hari ini 143

Hari sebelum 706

Minggu ini 2646

Bulan ini 14478

Jumlah 206696

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Awan Tag

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?