A- A A+

A A A

Enakmen

Jumlah paparan: 2572

1. Enakmen berkuatkuasa


Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 2001 (En. 2/01) [ Original | Terkini ]
 

Senarai pindaan

a) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) (Pindaan) 2003 (En. 1/03)

b) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) (Pindaan) 2008 (En. A5)

c) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) (Pindaan) 2012 (En. A28)Kaedah/Peraturan

a) Peraturan-peraturan (Mengkompaun Kesalahan) Pentadbiran Hukum Syarak 1980 (Tr. P.U 4/81)

b) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Mengkompaun Kesalahan) 1987 (Tr. P.U 24/87)

c) Peraturan-peraturan (Saman) Pentadbiran Hukum Syarak 1980 (Tr. P.U. 5/81)

d) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Saman) 1987 (Tr. P.U 22/87)

e) Penubuhan Mahkamah-mahkamah Syar’iah Dalam Negeri Terengganu 1987 (Tr. P.U 13/87)

f) Kaedah-Kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Borang Dan Fee) 1987 (Tr. P.U. 9/87)

g) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Bon Jaminan) 1989 (Tr. P.U 1/90)

h) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Prosedur Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu) 1991 (Tr. P.U 19/92)

i) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Peraturan-peraturan Tanah Perkuburan Islam) 1992 (Tr. P.U 8/93)

j) Peraturan-peraturan Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Jawatankuasa Masjid) 2004 (Tr. P.U 1/04)

k) Kaedah-kaedah Pendaftaran dan Pengawalan Sekolah-sekolah Agama Islam 1988 (Tr. P.U 16/88)

l) Peraturan-peraturan Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Perlantikan, Peraturan Am dan Tatatertib Pegawai Masjid) 2015

m) Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Terengganu) 2015

Enakmen/Kaedah termansuh


a) Administration of Muslim Law Enactment, 1955 (1374H) [ Original | Terkini ]


Senarai Pindaan

Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak (Pindaan) 1980 (En. 11/80)

b) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 (En. 12/86) [ Original | Terkini ]


Senarai Pindaan

Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 (Pindaan) 1992 (En. 1/92)

c) Kaedah-kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Pentadbiran Masjid-masjid) 1987 (Tr. P.U 23/87) [ Original | Terkini ]

d) Kaedah-kaedah Peguam Syari’e 1987 (Tr. P.U 11/87)

 

 

2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Wakaf (Terengganu) 2016


3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985 (En. 12/85)
 

Kaedah-kaedah

Kaedah-Kaedah Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam (Borang dan Fee) 1987 (Tr. P.U 10/87)


4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 (En. 4/01)


5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Jenayah (Terengganu) 2001 (En. 5/01)


6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 (En. 3/01)


7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 (En. 6/01)


8. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Bukan Islam 1980 (En. 1/80)


9. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 (En. 7/01)


10. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud Dan Qisas) Terengganu 2002 (En. 4/02)

Awan Tag

Bilangan Pengunjung

885769
Hari Ini :
Hari Sebelum :
Minggu Ini :
Minggu Lepas :
Bulan Ini
Bulan Lepas :
Jumlah :
5431
9159
14590
791335
247992
637777
885769

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?