A- A A+

A A A

Objektif Wakaf Tunai

Jumlah paparan: 1645

• Menyuburkan dan membudayakan semula amalan berwakaf yang merupakan sedekah jariah yang sangat dituntut dalam Islam.

• Menyediakan kemudahan alternatif kepada umat Islam untuk menyertai ibadat maliah seperti wakaf mengikut kemampuan masing-masing tanpa melibatkan harta/aset kekal.

• Menggalakkan umat Islam mengiktiraf wakaf sebagai sistem yang diyakini berpotesi untuk menggerakkan pembangunan sosio-ekonomi ummah.

• Menanam dan mendidik sikap, semangat dan kerjasama yang erat sesama umat Islam berkonsepkan ukhuwah Islamiah dan semangat taawun dalam Islam.

• Memperbanyakkan lagi pegangan aset umat Islam hasil daripada pengumpulan wang tunai dan disalurkan untuk kepentingan agama dan pembangunan sosio-ekonomi ummah.

• Dapat melaksanakan pembangunan harta-harta wakaf dan sosio-ekonomi ummah dengan skop yang lebih luas, dinamik dan bersepadu.

• Meluaskan saluran kebajikan dengan lebih holistik,sistematik dan berkesan.

• Melahir dan menzahirkan pembangunan institusi wakaf yang lebih produktif dan berwibawa.

Awan Tag

Bilangan Pengunjung

2368300
Hari Ini :
Hari Sebelum :
Minggu Ini :
Minggu Lepas :
Bulan Ini
Bulan Lepas :
Jumlah :
17098
46584
86020
2099426
729564
589548
2368300

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?