Notis Perundangan

Anda hendaklah memahami dan bersetuju bahawa Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) tidak terlepas melakukan kesilapan dalam portal ini. Penggunaan anda ke atas perkhidmatan ini adalah sepenuhnya di bawah tanggungan dan risiko anda sendiri. Perkhidmatan disediakan asasnya secara "SEKADAR YANG ADA" ("AS IS") dan "SEKADAR YANG DAPAT" ("AS AVAILABLE").  MAIDAM sepenuh-penuhnya dan sejelas-jelasnya menafikan semua jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada yang dinyatakan atau dilaksanakan.  MAIDAM tidak memberi jaminan bahawa;

  1. Laman Web Rasmi MAIDAM tidak terganggu dan bebas daripada kesalahan.
  2. Kesahihan dan ketepatan isi kandungan, maklumat, perkidmatan atau lain-lain material yang disediakan.
  3. Laman Web Rasmi MAIDAM, perkhidmatan atau E-mel yang dihantar daripadanya atau yang mewakilinya bebas daripada virus dan komponen yang merosakkan.
Anda juga dingatkan bahawa Laman Web Rasmi MAIDAM tidak terlepas daripada tersilap disebabkan kelemahan portal, oleh itu anda dingatkan sebarang material yang dipindah terima atau diperolehi dengan lain-lain cara menerusi penggunaan perkhidmatan yang disediakan adalah dilakukan dengan kehendak diri anda sendiri sepenuhnya dan bahawa anda hendaklah sepenuhnya bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan terhadap sistem komputer, kehilangan data akibat daripada pindah terima sebarang material berkenaan sama ada disebabkan oleh bencana alam, kegagalan komunikasi, pencurian, dan ketidakupayaan untuk mencapai rekod, aturcara komputer atau perkhidmatan oleh Laman Web Rasmi MAIDAM.

Bilangan Pengunjung

Hari ini 90

Hari sebelum 889

Minggu ini 6600

Bulan ini 42104

Jumlah 2085416

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Awan Tag

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?