Syarat-Syarat Sah Wakaf


Pertama : Harta atau asset yang diwakafkan itu benda yang tertentu (ta’ayin) dan boleh dimanfaatkn, juga harta atau asset itu hak milik pewakaf.

Kedua :  Hendaklah diwakafkan untuk pihak-pihak yang boleh didapati selama-lamanya seperti Faqir /  Miskin atau masjid-masjid.

Ketiga : Wakaf itu
bukan untuk perkara larangan syarak

Keempat : Hendaklah dijelaskan halatuju wakaf (mauquf’alaih)

Kelima :  Wakaf itu hendaklah terlaksana serta merta (tanpa ta’lik atau gantungan).

Keenam : Beriltizam atau berkuatkuasa terus menerus (tanpa berdolak-dalik), ertinya tidak ada rasa pilihan / syarat bagi diri pewakaf padamengekalkan wakafnya atau tidak ingin merujuk semula dari wakafnya itu.Penjelasan tentang pendapat fuqaha’ mengenai harta-harta yang diwakafkan


1.    Bahawa adalh sah diwakafkan harta tak alih
2.    Bhawa dalah sah di sisi Jumhur Ulama’ selain dari Malikiah mewakafkan harta-harta alih seperti alat kelengkapan masjid, lampu-lampu, tikar atau permaidani serta tunai kerana Jumhur Ulama’ tidak mensyaratkan kesahihan wakaf itu “mesti tahan selama-lamanya”.
3.    Bahawa adalah sah di sis Jumhur Ulama’ selain dari Malikiah mewakafkan harta (berkongsi) yang tidak menerima pecah bahagian- seperti satu bahagian dari beberapa buah kereta yang dibeli secara berkongsi.

Dikemaskini pada Khamis, 08 Februari 2018 12:37
Nilaikan butir ini
(0 undian)

Bilangan Pengunjung

Hari ini 72

Hari sebelum 552

Minggu ini 4863

Bulan ini 20087

Jumlah 2477815

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Awan Tag