TAKSIRAN FIDYAH - Hari yang ditinggalkan x tahun gandaan x 1 cupak = FidyahKADAR BAYARAN TUNAI

• Kadar bayaran fidyah bagi satu hari puasa yang ditinggalkan ialah satu cupak beras yang boleh dibuat Zakat Fitrah (1/4 gantang Baghdad).

• Dalam bentuk nilaian, berdasarkan kepada kadar yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu pada  tahun 2020, secupak beras bersamaan dengan 650 gram dinilai dengan kadar RM1.75.


CONTOH:-

Jika seseorang meninggalkan  puasa selama 3 hari dan tidak menggantikan puasanya sehingga terlepas 3 kali bulan Ramadhan, maka kadar fidyahnya ialah:

RM1.75 (1 cupak) x 3 hari x 3 tahun = RM17.55
  
 

KALKULATOR FIDYAH & KAEDAH BAYARAN

Bilangan Pengunjung

Hari ini 2052

Hari sebelum 3349

Minggu ini 10738

Bulan ini 43555

Jumlah 2708154

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cloud Tag

Vote

What Is Your Opinion on MAIDAM's Official Website?