Kenyataan Akhbar : Kadar Fitrah Tahun 1437H

KENYATAAN AKHBAR

YANG DIPERTUA,
MAJLlS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU

PENGUMUMAN KADAR FITRAH BAGI NEGERI TERENGGANU
TAHUN 1437H / 2016M

Setelah mendapat limpah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia AIWathiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud AI-Muktafi Billah Shah, Sultan dan Yang Di-Pertuan bagi Negeri Terengganu Darul Iman Serta Segala Jajahan Takluknya, dengan ini saya mengisytiharkan kadar fitrah bagi Negeri Terengganu Darul Iman bagi tahun 1437H bersamaan 2016M adalah
sebagaimana berikut :

1.    Jika dibayar dengan wang tunai, kadar fitrah yang telah ditetapkan adalah tidak kurang RM7.00 setiap orang. Sukacita dimaklumkan bahawa kadar nilaian tunai ini dikira berdasarkan kepada harga beras Gred SupeTempatan di pasaran tempatan yang mana nilainya bersamaan dengan beras 10% hancur serta beras 5% hancur. Bagi mana-mana orang yang memakan beras dari jenis Super Import, maka kadar bayarannya adalah senilai dengan kadarberas yang dimakannya iaitu bersamaan 2.60 kilogram.

2.    Fitrah juga boleh dibayar dengan beras dan kadar timbangannya adalah 2.60 kilogram atau dengan sukatan 2.97 cupak yang bersamaan dengan 1 gantang Baghdad.

Bagi maksud pembayaran, orang Islam di negeri ini bolehlah membayar fitrah di mana-mana kaunter bayaran zakat MAIDAM dari jam 8.30 pagi sehingga 4.00 petang pada hari bekerja biasa. Bagi memberi kemudahan kepada masyarakat Islam di negeri ini, bermula 24 Jun hingga 5 Julai 2016, kaunter bayaran zakat MAIDAM akan dibuka 7 hari seminggu bermula 8.30 pagi - 4.00 petang.

MAIDAM juga telah melantik seramai 1,048 orang amil yang mana 68 orang daripadanya dilantik pada tahun 2016. Mereka akan menjalankan pungutan fitrah serta zakat harta di setiap masjid dan surau di negeri ini. Sukacita juga saya mengingatkan bahawa, adalah menjadi kesalahan sekiranya mana-mana orang Islam di negeri ini membayar fitrah atau zakat yang lain, selain kepada MAIDAM atau wakilnya. Ini telah termaktub dalam seksyen 20 (b) Enakmen Bil. 7 Tahun 2001 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 yang menyatakan “Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang dilantik atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa, oleh Majlis untuk memungut zakat atau fitrah, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”.

Pada tahun lepas (2015) MAIDAM telah memungut fitrah sebanyak RM 5.9 juta dan ini menyumbang kepada 4.6 % dari jumlah keseluruhan pungutan zakat bagi negeri Terengganu yang berjumlah RM 126 juta. Pada tahun ini (2016) adalah dianggarkan, pungutan fitrah akan mencapai angka RM 6 juta.

Maka dengan ini saya menyeru dan menasihatkan kepada semua orang Islam di negeri ini supaya menunaikan fitrah dengan seawal yang mungkin bagi mengelakkan sebarang kesukaran, dan tidak menunggu sehingga saat akhir atau sejurus sebelum solat Idulfitri iaitu waktu terakhir wajib pembayarannya.

Berdasarkan pengalaman, terdapat sesetengah orang Islam di negeri ini yang menunggu sehingga saat akhir waktu pembayarannya dan amalan ini boleh menyebabkan fitrah tidak ditunai pada waktu yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Yang DiPertua,
Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu.

17 Syaaban 1437H
24 Mei 2016M

Last modified on Thursday, 08 February 2018 15:04
Rate this item
(0 votes)

Bilangan Pengunjung

Hari ini 1229

Hari sebelum 2664

Minggu ini 3893

Bulan ini 53946

Jumlah 2718545

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cloud Tag

Vote

What Is Your Opinion on MAIDAM's Official Website?