• baner
  • wakafkubur
  • hari malaysia
  • banci
  • banner zakat ejen online
  • ahli
  • zakat
  • saga1
  • wakaf
  • 2
  • pay

NISAB SEMASA

RM 17,549.61

 

 

 

BERITA MAIDAM

11a3a2a1aBYRAN1

2a1a3agambar

6imageemail

Permohonan
(1) Permohonan untuk diterima masuk sebagai Peguam Syarie hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi Jawatankuasa dengan menggunakan borang yang ditetapkan dalam Jadual 1.

(2) Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan –

       (a) akuan berhubung kelakuan baik yang disokong oleh dua (2) orang pengadil yang mana hendaklah terdiri dari mereka yang berikut:(i) Peguam Syarie; atau

                ( ii ) Peguambela atau Peguamcara yang berdaftar di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166];

               ( iii ) Ahli Dewan Undangan Negeri;

               ( iv ) Ahli Parlimen; atau

                ( v ) Pegawai Kerajaan dalam Kumpulan A;

 

      (b) akuan bersumpah tidak pernah disabitkan atas apa-apa kesalahan oleh Mahkamah Syariah atau Mahkamah Sivil di Malaysia atau di luar Malaysia;

      (c) akuan bersumpah tidak pernah diisytiharkan bankrap atau didapati bersalah atas apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang dinyatakan di bawah seksyen 33(6)(a), (b), (c), (e), (f), (h), (k) atau (l) Akta Kebankrapan 1967 [Akta 360];

      (d) jika berkenaan, salinan Sijil Amalan Guaman di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166]; dan

      (e) salinan ijazah dan diploma.

Bilangan Pengunjung

Hari ini 115

Hari sebelum 758

Minggu ini 5881

Bulan ini 23888

Jumlah 1013274

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cloud Tag

Vote

What Is Your Opinion on MAIDAM's Official Website?