Pengertian Zakat
 
• Zakat berasal dari perkataan Arab "al-zakat" yang membawa maksud suci, rahmat, berkat, berkembang, subur, bertambah dan sedekah.
• Dari segi istilah, zakat bermaksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan dari sumber yang baik yang dimiliki seseorang Islam kepada golongan yang berhak menerimanya.
  
Dalil

" Hai orang-orang beriman! Nafkahkanlah ( di jalan Allah ) sebahagian daripada hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. "
( Surah Al-Baqarah 2:267 )
" Maka sesungguhnya Rasulullah S.A.W menyuruh kami mengeluarkan zakat daripada harta benda yang kami sediakan untuk dijual (urud al-tijarah). "
( Riwayat Abu Daud )
  
Syarat Wajib Zakat

• Islam
• Merdeka
• Cukup Nisab
• Cukup Haul
• Milik Sempurna
• Niat berniaga
  
Kadar Zakat

• 2.5 %
  
Syarat Sah Zakat

• Niat
  
Jenis-Jenis Zakat
i. Zakat Fitrah 
ii. Zakat Harta 

Bilangan Pengunjung

Hari ini 52

Hari sebelum 1122

Minggu ini 1174

Bulan ini 5886

Jumlah 924296

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cloud Tag

Vote

What Is Your Opinion on MAIDAM's Official Website?