Renungan

  • 18 July 2013 |
  • Published in Tab

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Surah [33] AL AHZAB : Ayat 21)

Online Services Statistics

STATISTICS HELP ONLINE APPLICATION FOR CHARITY

MONTH 2015 2016 2017
JANUARY 1576 3375 3883
FEBRUARY 1618 1942 851
MARCH 1990 1641 -
APRIL 1945 1326 -
MAY 1486 1242 -
JUNE 1206 1116 -
JULY 766 869 -
AUGUST 1864 1195 -
SEPTEMBER 1549 810 -
OCTOBER 783 1103 -
NOVEMBER 519 1184 -
DECEMBER 1498 1126 -
TOTAL 16800 13516 * 4734
                                                                                                                              * Statistics until Month February 2017
 
 
STATISTICS OF COMPLAINTS, COMMENTS AND SUGGESTIONS MAIDAM 2016
 
  COMPLAINTS COMMENT PROPOSAL TOTAL
JANUARY 4 3 0 7
FEBRUARY 1 0 1 2
MARCH 2 3 0 5
APRIL 4 0 0 4
MAY 4 0 0 4
JUNE 6 2 2 10
JULY 5 2 0 7
AUGUST 15 2 0 17
SEPTEMBER 4 2 0 6
OCTOBER 1 - 1 2
NOVEMBER 3 1 - 4
DECEMBER 1 2 1 4
TOTAL 50 17 5 72

Duration of response is the time to reply within 7 working days.

*Information untilDecember 2016

 

Resolusi Kongres MAIN

 

KONGRES MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SELURUH MALAYSIA
Dewan Merdeka, PWTC, KUALA LUMPUR
28 – 29 Syawal 1432H / 26 – 27 September 2011
Anjuran Bersama : JAKIM & MAIN

RESOLUSI
PENEGASAN

• Menyedari bahawa selama ini masih ramai di kalangan masyarakat yang tidak memahami bidang kuasa dan peranan Majlis Agama Islam Negeri secara jelas;

• Memandangkan kepada perlunya masyarakat memahami akan peranan dan kedudukan Raja-Raja Melayu, yang selama ini menaungi Majlis Agama Islam dan sentiasa memberi keadilan dan kesejahteraan serta keharmonian hidup masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini;

• Menyedari kedaulatan Islam yang semakin tercabar, perpaduan umat Islam yang semakin rapuh, serta imej Majlis Agama Islam Negeri yang belum begitu kompetetif;

• Menyedari akan kepentingan mencorakkan masa depan negara bagi membawa kepada kedamaian dan kesejahteraan, melalui semangat perlembagaan dan nilai budaya bangsa;

• Menyedari akan kepentingan Majlis Agama Islam Negeri perlu berperanan sebagai pemacu transformasi ummah;

• Amat teruja dengan keperihatinan Duli-Duli Tuanku bagi memartabatkan agama, ummah dan jatidiri bangsa;

MAKA DENGAN INI; Kongres Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia yang diadakan di PWTC pada 26 hingga 27 September 2011, dihadiri oleh 1,351 orang perwakilan, menjunjung tinggi titah ucapan perasmian Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wathiqubillah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah, dan menjunjung kasih Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Perak Darul Ridzuan, Raja Dr. Nazrin Shah ibni Sultan Azlan Muhibuddin Shah, di atas titah Diraja, dan seterusnya bersetuju mencadangkan beberapa gagasan resolusi seperti yang berikut:

PERTAMA Kedaulatan Raja-Raja Melayu yang mempunyai kuasa prerogatif terhadap agama Islam hendaklah terus terjamin dan terpelihara. Adalah digesa supaya dasar-dasar negara dan pelaksanaannya disemak dan diperhalusi agar tidak bercanggah dengan semangat Perlembagaan dan tidak bertentangan dengan wasiat Raja-Raja Melayu.

KEDUA Majlis Agama Islam Negeri hendaklah dirangka sebagai satu Dewan Pentadbiran Islam di bawah naungan, pengawasan dan pemantauan Raja-Raja Melayu, bertanggung jawab terhadap perkara berkaitan Islam. Majlis Agama Islam Negeri hendaklah berperanan sebagai jambatan penghubung di antara umat Islam dengan Raja, di antara umat Islam dengan Kerajaan pilihan rakyatdan di antara umat Islam dengan warga yang tidak beragama Islam.

KETIGA Mengusulkan supaya Majlis Agama Islam Negeri melantik keanggotaan yang lebih representatif dengan bilangan yang mencukupi dari kalangan individu yang memiliki pelbagai kepakaran untuk menjadi tenaga penggerak profesional bagi mencetuskan inovasi serta melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam bidang ekonomi, perniagaan, perdagangan dan pendidikan.

KEEMPAT Mengemaskinikan Enakmen/Akta Majlis Agama Islam Negeri supaya mempunyai bidang kuasa yang membolehkan Majlis Agama Islam Negeri berfungsi secara lebih berkesan, memiliki autonomi dan akauntabiliti kepada ALLAH SWT dan Raja-Raja Melayu.

KELIMA Memastikan Majlis Agama Islam Negeri bebas dan bersih dari sebarang pengaruh, campur tangan dan penglibatan politik kepartian serta memastikan keanggotaan Majlis Agama Islam Negeri tidak disertai oleh individu yang aktif dalam parti politik melainkan yang diperkenankan oleh Raja Pemerintah dilantik atas jawatan bagi mewakili Pihak Berkuasa Agama Negeri atau sesuatu institusi yang penting kepada Majlis Agama Islam Negeri.

KEENAM Memperkukuhkan struktur pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri secara kolektif bagi melaksanakan transformasi pengurusan Islam yang profesional dan inovatif serta pendekatan yang lebih strategik dan holistik sesuai dengan pembangunan masa depan negara.

KETUJUH Majlis Agama Islam Negeri hendaklah menerokai kaedah dan pendekatan yang dapat memperkukuhkan kedudukan kewangan Majlis Agama Islam Negeri secara lestari.

KELAPAN Majlis Agama Islam Negeri perlu menjadi pemegang amanah kepada institusi pendidikan, tabung kewangan dan hartanah yang strategik untuk umat Islam.

KESEMBILAN Menerokai usaha membangunkan modal insan dan modal sosial di kalangan ummah agar tidak tercicir dan ketinggalan dengan menyuntik perisian dan komponen latihan yang lebih relevan dengan keperluan guna tenaga semasa dalam institusi-institusi pendidikan agama di semua peringkat terutama di luar bandar.

KESEPULUH Mengenal pasti, memantau, membantu dan memperlengkap usaha-usaha Negara untuk membangunkan taraf ekonomi, taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi ummah.

KESEBELAS Jabatan Agama Islam Negeri hendaklah memahami secara jelas akan maksud dan keperluan penubuhannya. Ia ditubuhkan untuk berfungsi kepada Majlis Agama Islam Negeri dan akauntabiliti Jabatan Agama Islam Negeri adalah berbeza dengan jabatan-jabatan Kerajaan yang lain. Bahawa dari segi rohnya, penubuhan Jabatan Agama Islam Negeri adalah untuk melaksanakan dasar-dasar dan perkara-perkara yang diputuskan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Tanggung jawab Jabatan Agama Islam adalah kepada Majlis Agama Islam Negeri dan kepada Raja-Raja Melayu.

KEDUA BELAS Memaksimumkan kegunaan infrastruktur agama Islam yang sedia ada seperti masjid dan surau, dipelbagaikan aktiviti dan dibangunkan sebagai pusat pembangunan kecemerlangan ummah.

BIDANG EKONOMI

KETIGA BELAS Kongres bersetuju dilaksanakan cadangan penubuhan Institusi Waqaf Korporat oleh negeri-negeri dan pusat. Satu pasukan untuk meneliti dan menyediakan modul hendaklah ditubuhkan di peringkat negeri dan pusat.

BIDANG PENDIDIKAN

KEEMPAT BELAS Peranan Lembaga Penyelarasan dan Pembangunan Pendidikan Agama Islam (LEPAI) diperkasa dan dimartabatkan untuk menjadi sebuah Lembaga atau Yayasan bagi menjalankan peranannya secara berkesan dan bekerjasama dengan agensi-agensi Kerajaan yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan.

KELIMA BELAS Majlis Agama Islam Negeri perlu menubuhkan sekolah Majlis bermula dari peringkat rendah sehingga peringkat menengah tinggi dengan mengguna konsep pendidikan yang syumul.

BIDANG UNDANG-UNDANG

KEENAM BELAS Memartabat dan memperkasakan sistem perundangan Islam yang meliputi bidang kehakiman, penguatkuasaan dan pendakwaan, selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan pelaksanaan dasar transformasi kerajaan.

KETUJUH BELAS Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Agama Islam bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Oleh itu, dicadangkan satu bentuk sistem pengurusan Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri yang seragam diwujudkan bagi negeri-negeri berkenaan.

KELAPAN BELAS Menyokong cadangan untuk menaik taraf Mahkamah Syariah setanding dengan Mahkamah Sivil dan menaik taraf Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil kepada Suruhanjaya Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-Undang Syariah yang bertanggung jawab untuk menggubal, menyelaras, dan menyeragamkan Undang-Undang negeri-negeri.

KESEMBILAN BELAS Bersetuju dengan cadangan penubuhan Suruhanjaya Kedaulatan Agama Negara (SKAN) dan menyegerakan penubuhan Institut Kajian Strategik Islam Malaysia (IKSIM).

KEDUA PULUH Mempertimbangkan cadangan supaya sebuah Yayasan Kebajikan Keluarga Islam serta penubuhan Pusat Perundingan Keluarga dengan bimbingan pakar-pakar dalam bidang kaunseling dan kemasyarakatan bertujuan untuk mengurangkan krisis rumahtangga.

PENUTUP

Kongres dengan rendah hati memohon perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama dan pelindung Islam dan ummah supaya resolusi-resolusi Kongres Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia ini bukan sahaja untuk disembah maklum, tetapi diperkenankan sebagai suatu persetujuan atau keputusan yang harus dilaksanakan.

Kongres juga bersetuju supaya diadakan sesi bengkel untuk memperhalusi tindakan susulan resolusi ini bagi memastikan segala pandangan dan cadangan dalam kongres ini dapat dilaksanakan secara tersusun oleh pihak-pihak yang berkaitan.

Kuala Lumpur,
27 September 2011.

 

Tender and Quotation

 

Tender Information Closing date Download
Repairing works Seventeen (17) MAIDAM residential units and other related works at Taman Bukit Mentok, Kemaman, Terengganu

16 July 2017

12.00 noon

Electrical New Wiring Works for Sixteen (16) MAIDAM residential units and other related works at Taman Bukit Mentok, Kemaman, Terengganu

16 July 2017

12.00 noon

 

 

Charter Achievement

  • 08 June 2015 |
  • Published in Profil

 

Section charter Daily bill Achievement level

tithe

 

Completed applications for assistance within:

1. Monthly Assistance

2. Cost of Living

3. Medical Assistance

4. Help Repair Home

5. Help Build Houses

6. Help Rent

7. Disaster Relief

8. Help Schooling

9. Help Capital Management

10. Help Indebted

11. Aid agencies / NGO / association / school / cottage

12. Help Immediately

13. Help Ramadan

 

4 Months

4 Months

4 Months

4 Months

4 Months

4 Months

4 Months

4 Months

4 Months

4 Months

4 Months

1 day

4 Months

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

Section charter 3 Months Over 3 Months
law

Lawyers Syar'i Certificate issued after approval by the Appointments panel Lawyers Syar'i

99%  1%

 

Section charter Achievement level
Management Ar-Rahnu

Provide pawn Islam to every district in the state of Terengganu

100%

 

charter

  • 05 February 2015 |
  • Published in Profil

We Contracting discharge their responsibilities and play a role as an Islamic Religious Council is made by providing quality services in managing the affairs of the religion of Islam in this country by providing the following services:

     • Manage the collection of zakat in an efficient, neat and orderly.

     • Manage the distribution of zakat funds to recipients, recipients designated by the perfect, efficient, transparent and fair.

     • Preserve, conserve and maintain all property endowments and treasury to be used properly.

    • Issuing Certificate Attorney Syar'i within one week after it is approved by the Appointments Panel Lawyers Syar'i.

    • Publish and distribute books, magazines and leaflets on schedule.

    Provide Islamic pawn to every district in the state.

Bilangan Pengunjung

Hari ini 2070

Hari sebelum 3349

Minggu ini 10756

Bulan ini 43573

Jumlah 2708172

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cloud Tag

Vote

What Is Your Opinion on MAIDAM's Official Website?