Print this page

Takrif Wakaf Tunai

Wakaf Tunai bermaksud mewakafkan wang tunai kepada mana-mana pemegang amanah wakaf , di mana wang modalnya dikekalkan dalam bentuk asset yang kekal kemudian manfaatnya disalurkan kepada penerima wakaf (mawquf alaih) .


Para fuqaha salaf menggunakan istilah wakaf wang dirham dan wang dinar (waqf al-darahim waqf al-dananir). Wang-wang tersebut akan dikumpulkan dan kemudiannya ditukarkan kepada harta kekal yang dinamakan badal .Manfaat hasil wakaf tunai tersebut akan digunakan untuk kebajikan dan pembangunan ummah.


Secara ringkasnya Wang Tunai adalah instrumen dalam sistem wakaf di mana tunai dijadikan sandaran untuk berwakaf dan wang yang dikutip akan ditukarkan kepada bentuk aset kekal.

Last modified on Wednesday, 07 February 2018 14:56
Rate this item
(0 votes)