Print this page

Taksiran Fidyah

Hari yang ditinggalkan x tahun gandaan x 1 cupak = Fidyah

KADAR BAYARAN TUNAI


• Kadar bayaran fidyah bagi satu hari puasa yang ditinggalkan ialah satu cupak beras yang boleh dibuat zakat Fitrah (1/4 gantang Baghdad)

• Dalam bentuk nilaian, berdasarkan kepada kadar yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu sehingga tahun 2014, secupak beras bersamaan dengan 650 gram dinilai dengan kadar RM1.95.

CONTOH:-


Jika seseorang meninggalkan  puasa selama 3 hari dan tidak menggantikan puasanya sehingga terlepas  3 kali bulan Ramadhan, maka kadar fidyahnya ialah:
 

RM1.95(1 cupak) x 3 hari x 3 tahun = RM17.55

 

BAYARAN FIDYAH


Perkiraan dan bayaran boleh dibuat dengan wang tunai kepada MAJLIS AGAMA DAN ADAT MELAYU TERENGGANU.

Last modified on Thursday, 08 February 2018 12:41
Rate this item
(0 votes)