Search
Search Only:
Total: 144 results found.
Page 1 of 8

Potongan Gaji

Created on 07 February 2018. Posted in Sertai Skim Wakaf Tunai

... gaji boleh dibuat dengan kadar minimum sebanyak RM5 dan tiada had maksimum ditetapkan. • Pemohon hendaklah menggunakan Borang Penyertaan Wakaf Tunai yang disediakan oleh MAIDAM. • Borang penyertaan ...

Potongan Gaji

Created on 07 February 2018. Posted in Sertai Skim Wakaf Tunai

... gaji boleh dibuat dengan kadar minimum sebanyak RM5 dan tiada had maksimum ditetapkan. • Pemohon hendaklah menggunakan Borang Penyertaan Wakaf Tunai yang disediakan oleh MAIDAM. • Borang penyertaan ...

Pengumuman

Created on 19 July 2017. Posted in Uncategorised

1. Tanah Wakaf Untuk disewa .   2. Makluman kepada Pembayar Zakat : Setiap permohonan bayaran balik 2/8 bhg  ( Fakir dan Miskin ) hendaklah mengemukakan nombor akaun bank peribadi bagi memudahkan pihak ...

Data Terbuka

Created on 01 December 2016. Posted in Uncategorised

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu ( MAIDAM ) menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian ...

Data Terbuka

Created on 01 December 2016. Posted in Uncategorised

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu ( MAIDAM ) menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian ...

Carta Alir Proses Permohonan Bantuan Zakat

Created on 04 September 2016. Posted in Agihan Zakat

Carta Alir Proses Bantuan Sosial dan Kemanusiaan       Carta Alir Proses Bantuan Pendidikan dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT)       Carta Alir Proses Bantuan  Ekonomi ...

Carta Alir Proses Permohonan Bantuan Zakat

Created on 04 September 2016. Posted in Agihan Zakat

Carta Alir Proses Bantuan Sosial dan Kemanusiaan   Carta Alir Proses Bantuan Pendidikan dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT)   Carta Alir Proses Bantuan  Ekonomi dan Keusahawanan ...

Carta Alir Proses Permohonan Bantuan Zakat

Created on 04 September 2016. Posted in Agihan Zakat

Carta Alir Proses Bantuan Sosial dan Kemanusiaan   Carta Alir Proses Bantuan Pendidikan dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT)   Carta Alir Proses Bantuan  Ekonomi dan Keusahawanan ...

Cara Memohon Bantuan Zakat MAIDAM

Created on 04 September 2016. Posted in Agihan Zakat

... Zakat MAIDAM.   2. Dengan menggunakan Sistem Permohonan Zakat ini, pemohon hendaklah mengisi maklumat-maklumat yang dikehendaki dan mencetak borang permohonan tersebut. Borang permohonan tersebut ...

Cara Memohon Bantuan Zakat MAIDAM

Created on 04 September 2016. Posted in Agihan Zakat

... MAIDAM.   2. Dengan menggunakan Sistem Permohonan Zakat ini, pemohon hendaklah mengisi maklumat-maklumat yang dikehendaki dan mencetak borang permohonan tersebut. Borang permohonan tersebut beserta ...

Cara Memohon Bantuan Zakat MAIDAM

Created on 04 September 2016. Posted in Agihan Zakat

... MAIDAM.   2. Dengan menggunakan Sistem Permohonan Zakat ini, pemohon hendaklah mengisi maklumat-maklumat yang dikehendaki dan mencetak borang permohonan tersebut. Borang permohonan tersebut beserta ...

Permohonan Bantuan Zakat MAIDAM

Created on 12 May 2016. Posted in Agihan Zakat

... Zakat MAIDAM.   2. Dengan menggunakan sistem ini, pemohon hanya perlu mengisi maklumat-maklumat yang dikehendaki dan mencetak borang permohonan tersebut. Borang permohonan itu beserta lampiran-lampiran ...

Harta Pusaka Yang Terhak Kepada Baitulmal

Created on 12 May 2016. Posted in Wakaf dan Sumber Am

Harta pusaka yang diterima oleh Baitulmal disebabkan tiada waris atau tiada waris yang layak menghabisi harta tersebut setelah dibahagikan kepada waris yang berhak mengikut hukum syarak melalui perintah ...

Harta Pusaka Yang Terhak Kepada Baitulmal

Created on 12 May 2016. Posted in Wakaf dan Sumber AM

Harta pusaka yang diterima oleh Baitulmal disebabkan tiada waris atau tiada waris yang layak menghabisi harta tersebut setelah dibahagikan kepada waris yang berhak mengikut hukum syarak melalui perintah ...

Harta Pusaka Yang Terhak Kepada Baitulmal

Created on 12 May 2016. Posted in Wakaf dan Sumber AM

Harta pusaka yang diterima oleh Baitulmal disebabkan tiada waris atau tiada waris yang layak menghabisi harta tersebut setelah dibahagikan kepada waris yang berhak mengikut hukum syarak melalui perintah ...

Panduan Serahan Harta Luqatah

Created on 12 May 2016. Posted in Wakaf dan Sumber Am

• Penemu hendaklah menyerahkan harta yang djumpai kepada Unit Wakaf dan Sumber Am MAIDAM atau pejabat Pusat Zakat atau Ar-Rahnu Daerah yang terdekat • Penemu perlu mengisi Borang Serahan Harta Luqatah ...

Panduan Serahan Harta Luqatah

Created on 12 May 2016. Posted in Wakaf dan Sumber AM

• Penemu hendaklah menyerahkan harta yang djumpai kepada Unit Wakaf dan Sumber Am MAIDAM atau pejabat Pusat Zakat atau Ar-Rahnu Daerah yang terdekat • Penemu perlu mengisi Borang Serahan Harta Luqatah ...

Bilangan Pengunjung

Hari ini 361

Hari sebelum 1146

Minggu ini 1507

Bulan ini 3062

Jumlah 2561110

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cloud Tag